RaptorQueen on Twitter

Jagen met roofvogels in Afrika

Jacht met een roofvogel in Zuid-Afrika

Jonge valkeniers van twee verschillende continenten ontmoeten in Afika. In Stellenbosch bichtbij Kaapstad. Veel gesproken over roofvogels en de veschillen in de wetten en regelgeving tussen Nederland en Zuid-Afrika. Om een valkenier te worden in Zuid-Afrika is te vergelijken met de regels, wettgeving van Amerika. Het is een lang process om hier 'meestervalkenier' te worden met heel veel tussen niveaus. Hier overleven alleen de echte roofvogel liefhebbers het om valkenier te worden.

Afrikaanse Zwarte Arend

Jeanene, Marcus en een Zwarte Arend

 

Uitnodiging om te jagen

Na een prettig en informatief gesprek met Marcus Carstens over roofvogels in Zuid-Afrika en wat het is om een valkenier in afrika te zijn, werd ik uitgenodigd om mee te gaan jagen met zijn zwarte sperwer.

 Onderweg naar het jachtgebied

 Wij volgde Marcus naar een jachtgebied op zoek naar parelhoenders (die een pest in de Kaap aan het worden zijn)

 Valkenier contoleert of alles goed is

Bij aankomst wordt er eerst gecontroleert of alles in orde is. De sperwer is ook gewogen en een telemetrie zender is aan een harnas op zij rug aangebracht.

 

Op zoek naar prooi

Wij gaan langzaam het jachtgebied binnen en luisteren voor de kenmerkende roep van de parelhoenders.

Zoeken naar prooi

Na een vorse wandeling door de savana hoorden wij de roep van parelhoenders (tarantalen)

Valkenier en roofvogel gereed voor de aanval

Gereed voor de aanval. Valkenier en de sperwer zijn allert en gereed.

Roofvogel Jacht

De roofvogel werd losgelaten en binnen een split seconden had die een parelhoender te pakken.

Roofvogel met prooi

 Met success heeft de sperwer een parelhoeder gevangen. Marcus de valkenier gebruikte telemetrie om de roofvogel te peilen want deze was 150 meter verder de bossen in gedoken met zijn prooi.

 

International valkerij informatie uitwisselen in de praktijk.

Het was voor mij een eer om jonge valkeniers in Zuid-Afrika te mogen ontmoeten en kennis en ervaring met roofvogels met hun te delen. Mijn dank is groot aan Falconcrest Roofvogelpark die de motivatie en aanmoediging gaf om deze ontmoeting mogelijk te maken. Er zijn ook uitnodigingen van Falconcrest uit gegaan naar jonge buitelendse valkeniers om op bezoek te komen om informatie en kennis over roofvogels uit te wisselen.

Dit was een super initiatief van Falconcrest Roofvogelpark in Eindhoven en Eagle Encounters in Stellenbosch dicht bij Kaapstad.